ד”ר דלית בלוך


מתעניינת בהיבט האנושי, בתרבות ובחיים החברתיים ביפן. מלמדת וגם לומדת על יפן למעלה מחמש עשרה שנים. דלית מרצה לתרבות יפן באוניברסיטאות המובילות, סיימה דוקטורט באנתרופולוגיה, בנושא זוגיות ביפן המודרנית. דוברת יפנית. התגוררה ביפן שש שנים בהן טיילה, גידלה ילדים, חקרה ולמדה – ממורים, פרופסורים, חברים וזרים, ומחיי היומיום שלא כתובים בשום ספר. חווית הטיול עם דלית ליפן היא שובת לב.

טיולים קרובים בהדרכתו של ד"ר דלית בלוך:

ד”ר דלית בלוך


מתעניינת בהיבט האנושי, בתרבות ובחיים החברתיים ביפן. מלמדת וגם לומדת על יפן למעלה מחמש עשרה שנים. דלית מרצה לתרבות יפן באוניברסיטאות המובילות, סיימה דוקטורט באנתרופולוגיה, בנושא זוגיות ביפן המודרנית. דוברת יפנית. התגוררה ביפן שש שנים בהן טיילה, גידלה ילדים, חקרה ולמדה – ממורים, פרופסורים, חברים וזרים, ומחיי היומיום שלא כתובים בשום ספר. חווית הטיול עם דלית ליפן היא שובת לב.

להפניה לטיולים של ד"ר דלית בלוך: